Δορυφορικό Internet NASSAT | ANATEL LicenseΒραζιλία Anatel - Εθνικό Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών

ANATEL

Εθνικός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Anatel) είναι η κρατική υπηρεσία που ρυθμίζει τηλεπικοινωνιών στη Βραζιλία. Δημιουργήθηκε για να προωθήσει την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών στη χώρα, ο οργανισμός διοικείται ανεξάρτητα και είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την εφαρμογή των εθνικών πολιτικών που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, κανονιστικών αδειών, τη διαχείριση του ραδιοφάσματος και της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, μεταξύ άλλων.