Δορυφορικό Internet NASSAT | ANATEL LicenseΒραζιλία Anatel - Εθνικό Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) είναι η υπηρεσία της Πολιτείας που ρυθμίζει τις τηλεπικοινωνίες στη Βραζιλία. Δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών σε αυτή τη χώρα, ο οργανισμός διαχειρίζεται ανεξάρτητα και είναι αυτόνομος από οικονομική άποψη. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την εφαρμογή των εθνικών πολιτικών που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, κανονιστικών αδειών, τη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, μεταξύ άλλων.