Δορυφορικό Internet NASSAT ® DSNG, συνεχούς ροής για την παραγωγήΔορυφορικό Internet Παραγωγής - DSNG | NASSAT ®

Δορυφορικό Internet Παραγωγή - DSNG

NASSAT I + D + i έχει αναπτύξει ένα ειδικό πρωτόκολλο επικοινωνίας μέσω δορυφορικής μετάδοσης / λήψης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Ισχύει για κινητό ή μεταφερόμενο εξοπλισμό.

Όλο αυτό μεταφράζεται σε επαγγελματικές υπηρεσίες, σταθερή μετάδοση, απουσία λανθάνουσα κατάσταση, χωρίς κρατήσεις.

Λύσεις παραγωγή ειδικών - DSNG

Υπογραμμίζοντας Αυτοματοποιημένο σύστημα του τηλεφώνου. Χαρακτηριστικά:

Mobile Internet Satellite Γάζας

Μεταφερόμενος συστήματος. Χαρακτηριστικά:

Μεταφερόμενοι βλαστοί Δορυφορικό Internet

τεχνική υποστήριξη


Παράδειγμα ενός τυπικού συστήματος δορυφορικής σύνδεσης ...

Δορυφορικό Σύστημα Internet DSNG