Δορυφορικό Internet. Τεχνική υποστήριξη και λύσειςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Δορυφορικό Internet Τεχνική Υποστήριξη

Επίσης, όλοι οι πελάτες έχουν πρόσβαση NASSAT 24 7 X X 365. Τόσο τηλέφωνο πώς το περιστατικό εικονικής πύλης προσβάσιμο από την ιστοσελίδα μας

Ευρώπη - Βραζιλία - Λατινική Αμερική - Κεντρική Αμερική - Αφρική